"We hebben kittens beschikbaar!!"

We have kittens available!!

Somali Abessijn Nederland

Logo SAN
Cattery ‘Bahir Dar’ is lid van Somali Abessijn Nederland (SAN)

ABY2000

logoaby2000
Cattery ‘Bahir Dar’ is lid van ABY2000

NRKV

logonrkv
Cattery ‘Bahir Dar’ is lid van NRKV